မြောင်မြို့နယ်တွင် ရဲစခန်းကို PDF၀င်စီးပြီး စခန်းမှူးအပါအ၀င်..see more..

September 9, 2021 admin 0

မြောင်မြို့နယ်တွင် ရဲစခန်းကို PDF၀င်စီးပြီး စခန်းမှူးအပါအ၀င်..see more.. စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်တွင် ယမန်နေ့ (စက်တင်ဘာ ၈) ၌ ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PDF) က ကျောက်ရစ်ကျေးရွာ ရဲစခန်းတစ်ခုကို စီးနင်းနိုင်ခဲ့ပြီး စခန်းမှူးအပါအဝင် ဆက်စပ်သူ ၃ ဦးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်ဟု အဆိုပါ PDF အဖွဲ့များဘက်မှ […]

မြောင်မြို့နယ်တွင် ရဲစခန်းကို PDF၀င်စီးပြီး စခန်းမှူးအပါအ၀င်..see more..

September 9, 2021 admin 0

မြောင်မြို့နယ်တွင် ရဲစခန်းကို PDF၀င်စီးပြီး စခန်းမှူးအပါအ၀င်..see more.. စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်တွင် ယမန်နေ့ (စက်တင်ဘာ ၈) ၌ ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PDF) က ကျောက်ရစ်ကျေးရွာ ရဲစခန်းတစ်ခုကို စီးနင်းနိုင်ခဲ့ပြီး စခန်းမှူးအပါအဝင် ဆက်စပ်သူ ၃ ဦးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်ဟု အဆိုပါ PDF အဖွဲ့များဘက်မှ […]