နားထောင်ရင်း ကြက်သီးမွေးညင်းများပါထသွားစေတဲ့ “သေနတ်တွေကိုလုကြတော့”ကဗျာကို ရွတ်ပြနေတဲ့ နိုဗန်ထူး

October 21, 2021 admin 0

နားထောင်ရင်း ကြက်သီးမွေးညင်းများပါထသွားစေတဲ့ “သေနတ်တွေကိုလုကြတော့”ကဗျာကို ရွတ်ပြနေတဲ့ နိုဗန်ထူး အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါရှိပါသည် “သေနတ်တွေကို လုကြတော့ သေနတ်တွေကို လုကြတော့” လူသားတိုင်းမှာ ခန္ဓာဗေဒ ၊ အဆောက်အအုံ ဖွဲ့စည်းပုံမှ၊ ပြည့်စုံလေးနက် လက်များကိုယ်စီ ရှိကြသည်တည့်။ သို့သော်တမူ ပြည်သူပြည်သား ၊ လူအများတွင် အပ်ဖျားသံစ ၊ စူးဆောက်မျှလျှင် […]

နားထောင်ရင်း ကြက်သီးမွေညင်းပါထသွားစေတဲ့ KNUကရဲဘော်တစ်ယောက်က PDFလေးတေအတွက်ဂုဏ်ပြုသီဆိုပေးထားတဲ့ သီချင်းဗွီဒီယို

October 18, 2021 admin 0

နားထောင်ရင်း ကြက်သီးမွေညင်းပါထသွားစေတဲ့ KNUကရဲဘော်တစ်ယောက်က PDFလေးတေအတွက်ဂုဏ်ပြုသီဆိုပေးထားတဲ့ သီချင်းဗွီဒီယို အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါရှိပါသည် KNUကရဲဘော်တစ်ယောက်က PDFလေးတေအတွက်ဂုဏ်ပြုသီဆိုပေးထားတဲ့ သီချင်းဗွီဒီယို KNUကရဲဘော်တစ်ယောက်က PDFလေးတေအတွက်ဂုဏ်ပြုသီဆိုပေးထားတဲ့ သီချင်းဗွီဒီယို KNUကရဲဘော်တစ်ယောက်က PDFလေးတေအတွက်ဂုဏ်ပြုသီဆိုပေးထားတဲ့ သီချင်းဗွီဒီယို KNUကရဲဘော်တစ်ယောက်က PDFလေးတေအတွက်ဂုဏ်ပြုသီဆိုပေးထားတဲ့ သီချင်းဗွီဒီယို KNUကရဲဘော်တစ်ယောက်က PDFလေးတေအတွက်ဂုဏ်ပြုသီဆိုပေးထားတဲ့ သီချင်းဗွီဒီယို KNUကရဲဘော်တစ်ယောက်က PDFလေးတေအတွက်ဂုဏ်ပြုသီဆိုပေးထားတဲ့ သီချင်းဗွီဒီယို KNUကရဲဘော်တစ်ယောက်က […]