“ကသာ ရဲစခန်း “မင်းမော်ကွန်း” အဖွဲ့ ၀င်စီးတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းပတ်သတ်ပြီး အတူရှိနေတဲ့ AAC အဖွဲ့က ကိုရဲမင်း ပြောတဲ့ စကား”

August 21, 2021 admin 0

“ကသာ ရဲစခန်း “မင်းမော်ကွန်း” အဖွဲ့ ၀င်စီးတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းပတ်သတ်ပြီး အတူရှိနေတဲ့ AAC အဖွဲ့က ကိုရဲမင်း ပြောတဲ့ စကား” “ကသာ ရဲစခန်း “မင်းမော်ကွန်း” အဖွဲ့ ၀င်စီးတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းပတ်သတ်ပြီး အတူရှိနေတဲ့ AAC အဖွဲ့က ကိုရဲမင်း ပြောတဲ့ […]

“ကသာ ရဲစခန်း “မင်းမော်ကွန်း” အဖွဲ့ ၀င်စီးတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းပတ်သတ်ပြီး အတူရှိနေတဲ့ AAC အဖွဲ့က ကိုရဲမင်း ပြောတဲ့ စကား”

August 21, 2021 admin 0

“ကသာ ရဲစခန်း “မင်းမော်ကွန်း” အဖွဲ့ ၀င်စီးတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းပတ်သတ်ပြီး အတူရှိနေတဲ့ AAC အဖွဲ့က ကိုရဲမင်း ပြောတဲ့ စကား” Zawgyi မင်းမော်ကွန်းနဲ့ အတူရှိနေတဲ့ AAC အဖွဲ့က ကိုရဲမင်းက မင်းမော်ကွန်းအကြောင်းကို ခုလိုပြောလာပါတယ် “ကသာရဲစခန်း “မင်းမော်ကွန်း” အဖွဲ့ ၀င်စီး […]